Od 20 maja 2016 r. zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

zmiany-w-ustawie-prawo-o-stowarzyszeniach

Załóżmy, że słyszeliście o tym jak 20 maja 2016r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jednak czy zdajecie sobie w ogóle sprawę z tego, co tak naprawdę to oznacza? Czy wiecie jakie są najważniejsze zmiany, z którymi powinny zapoznać się osoby planujące je w przyszłości założyć? Jak myślicie, czy zmieniło się coś, co znacząco wpłynie na ich funkcjonowanie w przyszłości? Sprawdźmy to.

Domyślacie się pewnie, że kiedy przeciętny Jan Kowalski czyta teksty ustaw czy ich nowelizacje to nie do końca wie jak interpretować to, co wydający je organ ma na myśli. Nic dziwnego – język ustaw jest specyficzny i znany przede wszystkim osobom, które z prawem miały lub mają choć trochę do czynienia. Nie każdy musi umieć przetłumaczyć to, co jest w ustawie na język polski (jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało). Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że ten przeciętny Kowalski nie będzie wiedział (a co przypuszczam jest dla niego najbardziej interesujące) jak zmiany w ustawach realnie wpływają na rzeczywistość. Wśród wszystkich poprawek naniesionych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach znajdziemy między innymi takie informacje:

1.Formalnie stowarzyszenie może być założone przez co najmniej 7 osób 

Do tej pory było tak, że do założenia stowarzyszenia rejestrowego wymagane było zebranie minimum 15 osób. Była to duża ilość osób (a niekiedy ludzi mających takie same cele i chcących się zrzeszać było mniej), więc pojawiały się problemy z zebraniem wystarczającej liczby osób potrzebnych, by prawnie dopełnić formalności i działać z osobowością prawną. Zdarzało się, że wśród członków stowarzyszenia były także osoby „pro forma”, czyli po prostu będące tam po to, żeby stowarzyszenie mogło spełnić wszystkie wymogi formalne. I właściwie tyle, na tym kończyła się ich rola. Żadnej aktywności z ich strony jeśli chodzi o realizację działań stowarzyszenia. Zgodnie z art. 9 nowelizacji ustawy stowarzyszenie będzie można założyć już przed 7 osób. To ponad połowa mniej!

2. Członkowie zarządów mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

Do czasu wprowadzenia zmian w ustawie członkowie zarządu stowarzyszenia mogli być zatrudniani i otrzymywać wynagrodzenie tylko przy pracach, które nie były wiązały się bezpośrednio z ich kompetencjami wynikającymi ze statutu. Zgodnie ze zmienioną ustawą (art. 10) będzie można wynagradzać osoby pełniące funkcje w zarządach właśnie za ich pracę zarządczą. Oczywiście taką możliwość należy bezwzględnie wprowadzić do statutu stowarzyszenia, w przeciwnym wypadku nie będzie to zgodne z prawem.

3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jednak wymagać to będzie szczegółowego opisu w statucie

Tak jak przed nowelizacją, tak i teraz (zgodnie z art. 10a) stowarzyszenia będą mogły tworzyć swoje jednostki organizacyjne i filie w różnych miejscach. Od maja br. wszystko będzie musiało jednak być szczegółowo opisane w statucie stowarzyszenia. Wśród wymogów znajdują się między innymi: „zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej; struktura organizacyjna terenowej jednostki organizacyjnej; organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania”. Widzimy więc, że wszystko będzie musiało być jednoznaczne i na przejrzystych zasadach. Bardzo dobrze!

4. Obowiązkowo należy powołać zarząd, ponieważ teraz to on musi złożyć wniosek o rejestrację do KRS

Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składał komitet założycielski. To na nim spoczywał obowiązek dopełnienia wszelkich formalności. Obecnie można, ale nie trzeba wybierać komitetu założycielskiego ponieważ to zarząd ma obowiązek złożyć wniosek do KRS. Mówi nam o tym  art. 12 ust. 1.

5. Uprawnienia starosty zostają ograniczone jedynie do nadzoru zewnętrznego nad stowarzyszeniem

Podczas rejestracji stowarzyszenia organ nadzorujący (Starosta lub w prawach każdego powiatu – Prezydent) miał prawo do uczestniczenia w postępowaniu rejestrowym. Mógł więc na przykład zgłosić uwagi do statutu. Między innymi dlatego termin rozpatrzenia wniosku wynosił 3 miesiące, a nie jak obecnie – ustawowo 7 dni. Zgodnie z nowelizacją obecnie będzie on sprawował jedynie nadzór zewnętrzny, czyli mówiąc prościej – musi po prostu dojść do niego informacja, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Tylko dlatego wciąż będzie obowiązkowe składanie dwóch egzemplarzy dokumentów z zebrania założycielskiego do KRS.

6. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe a także zaciągać zobowiązania

Jest to bardzo duża zmiana idąca w kierunku zwiększenia potencjału stowarzyszeń zwykłych. Bez osobowości prawnej, czyli zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków, działania stowarzyszenia są czasem wręcz niemożliwe. Do tej pory nie mogły one na przykład same zaciągać zobowiązań po to, żeby wynająć chociażby salę na szkolenie. Mogły zbierać składki i właściwie to było ich jedyne źródło finansowania. Stowarzyszenie zwykłe nareszcie będzie mogło też podpisać z samorządem umowę na realizację zadania publicznego! Poza tym będzie miało możliwość zorganizowania publicznej zbiórki i przyjęcia darowizny. Te możliwości to potencjalnie dodatkowe źródła finansowania ich działań.

Oczywiście zmian w ustawie pojawiło się więcej, natomiast przedstawiłam te, które uważam z mojej perspektywy za najistotniejsze.

Planujecie założyć stowarzyszenie? A może macie jakieś spostrzeżenia na temat nowelizacji ustawy?

Poniżej możecie pobrać jej ujednolicony* tekst:
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach – tekst ujednolicony

* Ujednolicony tekst ustawy to taki, który uzyskał szereg niezbędnych poprawek ze strony ustawodawcy  dla lepszego zrozumienia i został podany ze wszystkimi poprawkami aktualnie obowiązującymi. Tworzy się go poprzez zastąpienie przepisów zmienionych przepisami w aktualnym brzmieniu, usunięcie z tekstu przepisów uchylonych oraz dodanie przepisów nowo uchwalonych.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s